สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

บริษัท General Motors หรือ GM เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของประเทศอเมริกา กำลังเจอวิกฤตอีกครั้ง ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานน้ำมันไปสู่พลังงานไฟฟ้า

บริษัทมีแผนที่จะลดต้นทุนเป็นจำนวน 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายใน 2 ปี โดยมีแผนการลงทุนกว่า 35,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการพัฒนาธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าจนถึงปี 2025 เพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานไฟฟ้า ได้ยื่นข้อเสนอแก่พนักงานส่วนใหญ่จากทั้งหมด 58,000 คน โดยพนักงานสัญชาติอเมริกันที่ทำงานมานานกว่า 5 ปี หรือผู้บริหารที่มีอายุการทำงาน 2 ปีขึ้น สามารถรับข้อเสนอนี้ได้ โดยจะได้รับเงินเดือน 1 เดือนต่ออายุการทำงาน 1 ปี (สูงสุด 12 เดือน) และความคุ้มครองทางแพทย์จาก COBRA ตลอดทั้งปีตามแต่อายุการทำงาน 

ที่มา : https://www.beartai.com/news/car-news/1223760 วันที่ 18 มีนาคม 2566