สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

กรมศุลกากร เสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง ยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า 3 เรื่อง คือ 1.ยกเว้นอากรสำหรับส่วนประกอบของชิ้นส่วนเพื่อผลิตเป็นยานยนต์หรือเรือจำนวน 9 ประเภท

2.ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันยานยนต์ 3. มีผลบังคับใช้ถึง 31 ธค. 2568 ชิ้นส่วนที่ได้รับการยกเว้น ประกอบด้วย 1)แบตเตอรี่ (battery) 2) มอเตอร์ขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า (traction motor) 3) คอมเพรสเซอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 4) ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (BMS) 5) ระบบควบคุมการขับขี่ 6) ออนบอร์ดชาร์จเจอร์ (on-board charger) 7) ดีซี/ดีซี คอนเวอร์เตอร์ (DC/DC converter) 8) อินเวอร์เตอร์ (inverter) รวมถึง พีซียู อินเวอร์เตอร์ (PCU inverter) 9) รีดักชัน เกียร์ (reduction gear) 

ที่มา : https://www.springnews.co.th/news/836140 วันที่ 16 มีนาคม 2566