สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

ในปี ค.ศ. 2022 VinFast ประกาศแผนที่จะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และบุกตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรปด้วยการนำเข้ารถยนต์ CBU (Complete build-up) จากโรงงานเวียดนามในระยะแรก

และเพิ่มการผลิตจากโรงงานสหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2024 ซึ่งก่อนหน้านี้ VinFast ได้หยุดการผลิตรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในในไตรมาสที่ 3 ปี ค.ศ. 2022 ซึ่งกระทบยอดขายของ VinFast ในตลาดเวียดนาม ทั้ง ๆ ที่ยอดขายรถยนต์ขนาดเล็ก (Light Vehicle) ปี ค.ศ. 2022 เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากปีก่อนหน้า ทำให้ยอดขายของ VinFast ลดลงร้อยละ 32 จากประมาณ 36,000 คันในปี ค.ศ. 2021 เหลือเพียง 24,000 คันในปี ค.ศ. 2022 สำหรับยอดขายของ VinFast ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2023 อยู่ที่ 358 คัน ลดลงร้อยละ 83 จากปีก่อน ถ้าพิจารณาแนวโน้มเช่นนี้ คาดว่ายอดขายในประเทศของ VinFast จะยังคงลดลงเหลือ 11,000 คันหรือลดลงประมาณร้อยละ 50 ในปี ค.ศ. 2023 สาเหตุเนื่องจากประเทศยังขาดโครงสร้างพื้นฐาน และคงอยู่ในช่วงระยะเริ่มต้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า 

ที่มา : https://lmc-auto.com/news-and-insights/vinfasts-bev-plan-is-a-rethink-needed/ วันที่ 14 มีนาคม 2566