สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

โครงการลงทุนการประกอบยานยนต์ 5 โครงการในกัมพูชา ได้รับการอนุมัติและจะก่อสร้างเสร็จในเร็วนี้ ซึ่งจะทำให้จำนวนโรงงานประกอบยานยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 9 โรงงาน จากสภาอุตสาหกรรมยานยนต์กัมพูชา

ปัจจุบันมีโรงงานประกอบยานยนต์ 3 โรงงาน ได้แก่ Hyundai ในจังหวัดเกาะกง Daehan ในเมืองบาเวต และ RMA Cambodia ของ Ford ในจังหวัดโพธิสัตว์ นอกจากนี้ ยังมีโรงงาน Isuzu ในจังหวัดกำปงสปือ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและกำลังจะเปิดดำเนินการในเร็ว ๆ นี้ สำหรับโรงงานอีก 5 โรงงาน ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (Council for the Development of Cambodia) ประกอบด้วย 1) โรงงาน HGB Motor Assembly 2) โรงงาน EM Automotive 3) โรงงาน GTV Motor 4) โรงงาน Toyota และ5) โรงงาน China Matrix Technology Group โดยกัมพูชาเร่งอบรมผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคเพื่อตอบสนองการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/501248460/vehicle-assembly-investments-roll-into-kingdom/ วันที่ 14 มีนาคม 2566