สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

ไปรษณีย์สหรัฐอเมริกา (United States Postal Service: USPS) ทำสัญญาให้ Ford Motor ผลิตรถขนส่งสินค้า ประเภท BEV จำนวน 9,250 คัน

นอกจากนั้น USPS ยังมีแผนที่จะซื้อรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมัน จำนวน 9,250 คัน อีกด้วย จากความต้องการใช้รถอย่างเร่งด่วน USPS วางแผนที่จะใช้งบประมาณในการซื้อรถขนส่งสินค้าทั้งหมดประมาณ 9.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า สามในสี่ของรถที่ USPS ซื้อ จะเป็นรถ EV และหลังจากปี ค.ศ. 2026 รถที่ USPS ซื้อทั้งหมดจะเป็นรถ EV 

ที่มา : https://www.detroitnews.com/story/business/autos/ford/2023/02/28/usps-taps-ford-to-build-more-than-9000-electric-delivery-trucks/69955858007/ วันที่ 13 มีนาคม 2566