สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

รัฐบาลเตรียมพร้อมปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่ SMEs และ Startups ที่ต้องการลงทุนตั้งสถานีชาร์จ EV

ซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามที่จะส่งเสริมการซื้อ EV ในประเทศ

คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติจะพิจารณามาตรการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนสถานีชาร์จ EV ขนาดเล็กในเดือนหน้า โดยอาจมีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพที่ลงทุนในสถานีชาร์จ รัฐบาลเห็นว่าเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจำเป็นในการโน้มน้าวให้ SMEs และ Startups ลงทุนในสถานีชาร์จ ถึงแม้ว่าคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้ให้สิทธิประโยชน์จูงใจให้นักลงทุนรายเล็กที่ลงทุนในสถานีชาร์จขนาดเล็กแล้ว

ที่มา : https://www.bangkokpost.com/business/2330318/soft-loans-to-grow-ev-chargers วันที่ 21 มิถุนายน 2565