ปริมาณรถยนต์จดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) รถจักรยานยนต์ (หน่วย คัน)

เลือกปี
เลือกเดือน
ลำดับที่ Year Month Brand <=50 CC 51-110 CC 111-125 CC >126 CC BEV Not Specific Total
นิยามคำศัพท์ และอักษรย่อ
Commuter Motorcycle รถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะ มีบังลมขนาดใหญ่ ถังนำ้มันอยู่ใต้เบาะ ออกแบบท่านั่งให้สบายเหมือนนั่งเก้าอี สามารถวางเท้าได้โดยอิสระ มีที่พักเท้า

Complete Build Unit (CBU) รถที่ผลิตสำเร็จแล้ว (หน่วยเป็นคัน)

Complete Knock-Down (CKD) ชิ้นส่วนรถแบบครบชุดสมบูรณ์ (หน่วยเป็นชุด)