สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

US National Hightway Traffis Safety Administration (NHTSA) ขยายขอบเขตการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของรถยนต์

Tesla Model S และ Model X จาก 63,000 เป็น 159,000 คัน หลังจากตรวจพบความผิดปกติของหน้าจอ Touchscreen ที่ส่งผลให้กล้องมองหลังไม่ทำงานขณะถอยหลัง ซึ่งอาจส่งผลต่อระบบอื่นๆ อาทิ ระบบไล่ฝ้ากระจก เสียงสัญญาณเตือน และเสียงสัญญาณไฟเลี้ยว เป็นต้น ทั้งนี้ Tesla ได้แก้ปัญหาดังกล่าวผ่านการอัพเดตซอฟท์แวร์ผ่านระบบ Over-the-air update ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความผิดพลาดของหน่วยความจำซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาดังกล่าว นอกจากนั้นยังปรับปรุงระบบบริหารหน่วยความจำ ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานหน่วยความจำ และลดโอกาสเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น

ที่มา : https://www.reuters.com/article/us-tesla-probe/u-s-upgrades-safety-probe-into-nearly-159000-tesla-vehicles-idUSKBN27W2S6 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th