สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

แคลิฟอร์เนีย และอีก 22 รัฐ ฟ้องรัฐบาลกลางกรณีประธานาธิบดีโดนัลทรัมป์มีความพยายามยืดหยุ่นข้อกำหนดอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

จากเดิม 46.7 mpg ในปีค.ศ. 2025 เหลือ 40.4 mpg ในปีค.ศ. 2026 และถอดถอนสิทธิกำหนดมาตรฐานมลพิษจากรถยนต์ของรัฐ แคลิฟอร์เนีย ซึ่งถูกอ้างอิงโดยรัฐอื่นอีก 13 รัฐ

ที่มา : https://www.detroitnews.com/ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th