สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

           น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ในวันที่ 12 ม.ค.นี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาประชุมเพื่อมอบนโยบายและติดตามการทำงานซึ่งบีโอไอเตรียมหารือกับรองนายกรัฐมนตรี 4 เรื่อง ประกอบด้วย 1.สรุปสถิติตัวเลขการลงทุนภาพรวม แยกรายอุตสาหกรรม และตัวเลขคำขอในพื้นที่ลงทุนต่างๆ อาทิ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (เอสอีแซด) พร้อมกำหนดตัวเลขเป้าหมายการลงทุนปีนี้ โดยปีที่ผ่านมา ตัวเลขขอรับการส่งเสริมได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ 600,000 ล้านบาท  2.ยุทธศาสตร์ในการดึงการลงทุน กลยุทธ์การชักจูงการลงทุนตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) 3.แผนการเดินทางไปชักจูงการลงทุน (โรดโชว์) ต่างประเทศ 4.หารือแนวทางการจัดงานสัมมนาประจำปี โดยจะให้นายสมคิดกำหนดรูปแบบ (ธีม) การจัดงานซึ่งปีนี้จะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นการขับเคลื่อนประเทศไทยแบบครบวงจร หรือเทคออฟการลงทุนที่จะเชิญผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกมาร่วมรับฟังแนวทางการส่งเสริมการลงทุนของไทย โดยจะจัดในเดือน มี.ค.นี้
ที่มา: หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ไทยรัฐ  ที่ 12 มกราคม 2561

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th