สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

 

             นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ จีดีพี ไตรมาสที่ 3 ปี 60 ว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ขยายตัว 4.3% ขยายตัวสูงสุดในรอบ 18 ไตรมาสหรือเป็นเวลากว่า 4 ปีครึ่งเป็นผลมาจากเครื่องยนต์เศรษฐกิจทุกตัวติดเครื่องเป็นที่เรียบร้อยโดยเฉพาะมูลค่าการส่งออกในไตรมาสนี้ขยายตัว 12.5%สูงสุดในรอบ 19 ไตรมาส และการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 4.3% สูงสุดในรอบ 18 ไตรมาสทำให้สศช.ต้องปรับตัวเลขเศรษฐกิจไทยทั้งปีเพิ่มขึ้น จากเดิมคาดว่า ขยายตัว 3.5- 4% เป็น 3.9% โดยคนไทยจะมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 225,520 บาทต่อปี ขณะที่ส่งออกจะขยายตัว 8.6%  ส่วนในปี 61 สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลก ที่จะมีผลต่อการส่งออก รวมไปถึงแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน โดยคาดว่า จีดีพีจะขยายตัวประมาณ 3.6-4.6% มีค่ากลาง 4.1% ถือเป็นการขยายตัวแตะ 4% เป็นครั้งแรกหลังจากไม่เคยเห็นมานาน ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าคาดว่าจะขยายตัวได้ 5% การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 3.1% การลงทุนรวมขยายตัว 5.5% อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วง  0.9-1.9%
ที่มา : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
 


 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th