สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

ภายในปี ค.ศ. 2040 สหรัฐอเมริกากำหนดให้จำหน่ายและผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ และขนาดกลางที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์เท่านั้น

จากบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในการประชุม COP27 ที่ประเทศอียิปต์ ได้กำหนดเป้าหมายของสหรัฐ ฯ ให้ร้อยละ 30 ของรถยนต์ใหม่ซึ่งรวมถึงรถยนต์ส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ รถยนต์โดยสาร และรถบรรทุก จะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2030 และภายในปี ค.ศ. 2040 รถยนต์ใหม่ดังกล่าวทั้งหมดจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ โดยก่อนหน้านี้ 16 ประเทศได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งได้รับการรับรองจากรัฐบาลท้องถิ่น รัฐบาลมลรัฐ ผู้ผลิต สถาบันทางการเงิน และองค์กรต่าง ๆ มากกว่า 60 แห่ง ซึ่งคาดว่าอีกหลายประเทศจะร่วมลงนามด้วย

ที่มา : https://www.reuters.com/business/cop/us-aims-zero-emissions-heavy-duty-vehicles-by-2040-2022-11-17/ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th