สมัครสมาชิกวันนี้

บทความยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์
โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เดือนพฤษภาคม 2562
ลำดับ เลขกระทรวงพาณิชย์ บริษัท ที่ตั้งโครงการ / สถานที่ติดต่อ ผลิตภัณฑ์
/ ประเภทกิจการ
สัญชาติการร่วมทุน วันที่ได้รับอนุมัติ
1
0215545000915
บริษัท เอสอีดับบลิวเอส-คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
7/129 หมู่ 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สาหรับยานพาหนะ (BODY CONTROL MODULE) ไทย, ญี่ปุ่น 7/5/2562
2
'0115525000589
บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จำกัด
355 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ชิ้นส่วนยานพาหนะ ไทย 7/5/2562
3
'0205553014725
บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จำกัด
700/682 หมู่ 1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะอื่นๆ ญี่ปุ่น 14/5/2562
4
'0105509000014
บริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด
78-78/1 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ผลิตแบตเตอรี่ ไทย, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน 21/5/2562
บริษัท อีจีอาร์ กรุ๊ป สยาม จำกัด 888/1 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะอื่น ๆ ได้แก่ ROLL COVER ออสเตรเลีย 5/3/2562