สมัครสมาชิกวันนี้

บทความยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์
โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เดือนเมษายน 2562
ลำดับ เลขกระทรวงพาณิชย์ บริษัท ที่ตั้งโครงการ / สถานที่ติดต่อ ผลิตภัณฑ์
/ ประเภทกิจการ
สัญชาติการร่วมทุน วันที่ได้รับอนุมัติ
1
0105544093007
บริษัท ไทย จีเอ็มบี อินดัสตรี่ จำกัด
239 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะอื่นๆ
ญี่ปุ่น, เกาหลี, ไทย
9/4/2562
2
0105525010240
บริษัท คอมพลีท โอโตพาร์ท จำกัด
91 หมู่ 14 ซ.กิ่งทอง ถ.กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ
ไทย
22/4/2562
3
0115537007354
บริษัท วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จำกัด
470/12 หมู่ 5 ซ.คลองอาเสี่ย ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ผลิตยางตัน
ไทย
22/4/2562
4
0105547041032
บริษัท เพาเวอร์เทค 2004 จำกัด
1/11 หมู่ 5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ผลิตเครื่องยนต์สาหรับรถยนต์
ไทย, เยอรมัน
23/4/2562
บริษัท อีจีอาร์ กรุ๊ป สยาม จำกัด 888/1 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะอื่น ๆ ได้แก่ ROLL COVER ออสเตรเลีย 5/3/2562