สมัครสมาชิกวันนี้

บทความยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์
โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เดือนธันวาคม 2561
ลำดับ เลขกระทรวงพาณิชย์ บริษัท ที่ตั้งโครงการ / สถานที่ติดต่อ ผลิตภัณฑ์
/ ประเภทกิจการ
สัญชาติการร่วมทุน วันที่ได้รับอนุมัติ
1 0105560169527 บริษัท ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช จ.สมุทรปราการ การวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้แก่ โครงสร้างตัวถังยานยนต์ไฟฟ้าโครงสร้างและระบบของแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 7.11 ไทย 11/12/61
2 0145560004072 บริษัท ไอเจเค พรีซิชั่น จ.พระนครศรีอยุธยา ผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม เช่นฝาครอบกล้องและฝาครอบ-เครื่องยนต์ 4.1.3 สิงคโปร์ มาเลเซีย 17/12/61
3 0105540029894 บริษัท แอดโคแมท (สยาม) จ.ชลบุรี ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะเช่น IMPELLER 4.8.17 ญี่ปุ่น 17/12/61
4 0205549031611 บริษัท เอะซาคิ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ.ชลบุรี ผลิตท่อสำหรับยานพาหนะเช่น ท่อน้าเดินรถยนต์ 4.8.17 ญี่ปุ่น 24/12/61