สมัครสมาชิกวันนี้

บทความยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์
โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เดือนพฤศจิกายน 2561
ลำดับ เลขกระทรวงพาณิชย์ บริษัท ที่ตั้งโครงการ / สถานที่ติดต่อ ผลิตภัณฑ์
/ ประเภทกิจการ
สัญชาติการร่วมทุน วันที่ได้รับอนุมัติ
1 0305533000035 บริษัท ศิริวิทย์-สแตนเลย์ จ.นครราชสีมา ผลิตชุดสายไฟสำหรับยานยนต์ (4.8.17) ไม่ระบุ 5/11/61
2 0105543083318 บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จ.ระยอง ผลิตท่อสองชั้น (DOUBLEWALL TUBE) และท่อชนิดต่างๆสำหรับยานพาหนะ(4.8.17) ไทย ญี่ปุ่น 5/11/61
3 0105554157857 บริษัท ฮัฟ (ไทยแลนด์) จ.ระยอง ผลิต DOOR HANDLE SYSTEMสำหรับยานพาหนะ(4.8.17) เยอรมนี 12/11/61
4 0115538000701 บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จ.ฉะเชิงเทรา ผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนและเสียง และแผงคอนโทรลด้านหลัง(4.8.17) ญี่ปุ่น 12/11/61
5 0105560146039 บริษัท โปรเจน โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ.พระนครศรีอยุธยา ผลิตรถยนต์นั่งและรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก(4.6) จีน สิงคโปร์ 19/11/61
6 0105538141330 บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ.ระยอง ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม(Hybrid ElectricVehicles - HEV)(4.16) ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 19/11/61
7 0105554060012 บริษัท อัลฟา พรีซิชั่น อุดร จ.อุดรธานี ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มภาพและเสียง เช่นNECK BAND และCOVER BAND(5.4.17) เกาหลีใต้ 20/11/61
8 0135539000233 บริษัท คายาม่า เอ็นจิเนียริ่ง จ.นครราชสีมา ผลิตชิ้นส่วนโลหะ เช่น ชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์(4.1.3) ไทย ญี่ปุ่น 20/11/61
9 0215545000915 บริษัท เอสอีดับบลิวเอส-คอมโพเนนท์(ประเทศไทย) จ.ระยอง ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานพาหนะ(UNDERHOODSWITCHING MODULE)(4.8.17) ไทย ญี่ปุ่น 20/1161
10 0105517002420 บริษัท อ๊าร์ท-เสรีนา ปิสตัน จ.กรุงเทพฯ ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะเช่น ลูกสูบ (PISTON)และสลักลูกสูบ(4.8.17) ไม่ระบุ 20/1161
11 0105532100151 บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จ.ชลบุรี ผลิต CARBON BLACK(6.1) ญี่ปุ่น 20/1161
12 0105541048621 บริษัท ดีทีเอส แดร็คเซิลไมเออร์ ออโทโมทีฟซีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ.ชลบุรี ผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า(4.8.3.1) เยอรมนี 27/11/61
13 '0105560049335 บริษัท พลังงานมหานคร จ.กรุงเทพฯ สถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า(7.27) ไทย 27/11/61