สมัครสมาชิกวันนี้

บทความยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์
โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เดือนกันยายน 2561
ลำดับ เลขกระทรวงพาณิชย์ บริษัท ที่ตั้งโครงการ / สถานที่ติดต่อ ผลิตภัณฑ์
/ ประเภทกิจการ
สัญชาติการร่วมทุน วันที่ได้รับอนุมัติ
1 0105556024188 บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จ.ชลบุรี รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊กและแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (4.17) และ (4.8.3.1) ไทย จีน 4/09/61
2 0105548059393 บรษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ.ระยอง ผลิตยางล้อสำหรับพาหนะ (4.8.4) ไทย 4/09/61
3 0105557074294 บริษัท เทเลทรอนิกส์ จ.กรุงเทพฯ การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Design) และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ECU, BCU,DCU,BMS และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ (5.6.2) ไทย 10/09/61
4 0115531002431 บริษัท ฮันซอล
เทคนิคส์ (ประเทศไทย)
จ.ชลบุรี ผลิต Printed Circuit Board Assembly (PCBA) (5.4.14) เกาหลีใต้ 11/09/61
5 Mr. Muhamad Zulhilimi จ.ระยอง ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น Door Panel (4.8.17) ไม่ระบุ 17/09/61
6 0105533142648 ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) จ.ฉะเชิงเทรา ผลิตชุดขับเคลื่อน 4 ล้อ (Transfer Case)  (4.8.6.4) ญี่ปุ่น 17/09/61
7 0115545001238 บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟค
เจอริ่ง
จ.ชลบุรี ผลิต Injector (4.8.5.3) ไทย สิงคโปร์ 18/09/61
8 0105559019321 บริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเซีย) จ.ชลบุรี ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicles- BEV ) (4.18) ไทย ญึ่ปุ่น 18/09/61
9 0205553016299 บริษัท เพนสโตน (ประเทศไทย) จ.ชลบุรี ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะอื่นๆ เช่น ไฟเลี้ยว, ANTENNA และ HANDLE (4.8.17) ญี่ปุ่น 24/09/61
10 0105545117180 บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ.ระยอง ผลิตยางรถยนต์ (AUTOMOBILE TIRES) และยางผสม (COMPOUND RUBBER) (4.8.4) / (1.14.1) ไต้หวัน 24/09/61
11 0105548031359 บริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์ (ประเทศไทย) จ.ชลบุรี ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ ได้แก่ Oxygen Sensor (4.8.17) ญี่ปุ่น 24/09/61