สมัครสมาชิกวันนี้

บทความยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์
โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เดือนสิงหาคม 2561
ลำดับ เลขกระทรวงพาณิชย์ บริษัท ที่ตั้งโครงการ / สถานที่ติดต่อ ผลิตภัณฑ์
/ ประเภทกิจการ
สัญชาติการร่วมทุน วันที่ได้รับอนุมัติ
1 0195553001306 บริษัท ชิบาคาวะ (ประเทศไทยไทย) จ.สระบุรี ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ของเล่น และเครื่องมือแพทย์ (6.6) ฮ่องกง ญี่ปุ่น 6/08/61
2 0115539007343 บริษัท โคบายาชิ ออโต้พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จ.สมุทรปราการ ชิ้นส่วนโลหะ เช่น Outer Ring และ Inner Ring เป็นต้น(4.1.3) ญี่ปุ่น 6/08/61
3 0105560194084 บริษัท บีเอ็มซีที อินดัสทรี จ.ระยอง ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น Pipe Assy และ Hose Assy เป็นต้น (4.8.17) ไทย 6/08/61
4 0105542064905 บริษัท นิฮง เซกิ ไทย จ.ขอนแก่น ชิ้นส่วนโลหะ เช่น Pin Valve และ Shaft เป็นต้น (4.1.3) ญี่ปุ่น มาเลเซีย 6/08/61
5 0105546086326 บริษัท อีดะ เซอิมิทสึ (ประเทศไทย) จ.พระนครศรีอยุธยา ชิ้นส่วนโลหะ เช่น Ring และ Connector เป็นต้น (4.1.3) ไต้หวัน 14/08/61
6 0105541048621 บริษัท ดีทีเอส แดร็คเซิลไมเออร์ ออโทโมทีฟ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ.ระยอง แผงประตูด้านในรถยนต์ (4.8.17) เยอรมัน 14/08/61
7 0305538001293 บริษัท สีมา เทคโนโลยี จ.นครราชสีมา ชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์ (6.6) ไทย ญี่ปุ่น 14/08/61
8 0105561033114 บริษัท โร๊คคลิ่ง ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ ระยอง จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนยานพานะอื่นๆ เช่น Air Grille Shutter และ Air Deflector เป็นต้น (4.8.17) เยอรมัน 14/08/61
9 0215556005883 บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ.ระยอง ชิ้นส่วนยานพานะ เช่น Connector High Pole,Connector Holding Plate c]t Connector Cover เป็นต้น (4.8.17) เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น 21/08/61