สมัครสมาชิกวันนี้

บทความยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์
โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เดือนกรกฎาคม 2561
ลำดับ เลขกระทรวงพาณิชย์ บริษัท ที่ตั้งโครงการ / สถานที่ติดต่อ ผลิตภัณฑ์
/ ประเภทกิจการ
สัญชาติการร่วมทุน วันที่ได้รับอนุมัติ
1 0245552000569 บริษัท จั๊มเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา ชิ้นส่วนโลหะ เช่น CASEและ COVER เป็นต้น (4.1.3) ไทย 2/07/61
2 0105560056218 บริษัท บริงค์โทวิงค์ซิสเทมส์ (ประเทศไทย) จ.ระยอง ชิ้นส่วนยานพาหนะอื่นๆเช่นชุดลากจูง (TOWBARS) เป็นต้น (4.8.17) เนเธอร์แลนด์ 2/07/61
3 0145551000663 บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จ.ลพบุรี ELECTRO-MAGNETIC PRODUCT เช่น MOTOR, MOTOR WITH SUB ASSEMBLY, COIL ASSY,STATOR ASSEMBLY,MAGNET ASSEMBLY และROTOR ASSEMBLY เป็นต้น(5.4.15) ญี่ปุ่น 2/07/61
4 0105548099883 บริษัท วายพีซี
พรีซิชั่น (ประเทศไทย)
จ.ฉะเชิงเทรา แม่พิมพ์และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ (4.5.2) ญี่ปุ่น มาเลเซีย 2/07/61
5 0115537008911 บริษัท เอ๊กเซดี้ (ประเทศไทย) จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนระบบส่งกำลังสำหรับยานพาหนะ ได้แก่ Converter (4.8.6) และ (4.8.6.5) ไทย ญี่ปุ่น 3/07/61
6 0115531001656 บริษัท โตโยต้า
ออโต้เวิคส
จ.สมุทรปราการ รถตู้ (4.6) ญี่ปุ่น 3/07/61
7 0115555014863 บริษัท เซกิเด็น
(ไทยแลนด์)
จ.สมุทรปราการ ชิ้นส่วนยานพาหนะ ได้แก่ ชุดสายไฟ (Wire Harness) และชุดขดลวด เหนี่ยวนำ (Solenoid) (4.8.17) ญี่ปุ่น 9/07/61
8 0107556000027 บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) จ.ขอนแก่น ซอฟต์แวร์ (5.7.2) ไทย สิงคโปร์ สหรัฐฯ 9/07/61
9 0105543052722 บริษัท อัลฟ่า เฮ้าส์ซิ่ง ฮาร์ดแวร์ (ประเทศไทย) จ.พระนครศรีอยุธยา กุญแจล๊อคอัตโนมัติและลูกบิดและชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์สำหรับชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (4.1.3) และ (6.6) ญี่ปุ่น 9/07/61
10 0105541066033 บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ.ระยอง รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก (Plug-IN hybrid Electric Vehicles-PHEV) (4.17) เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 10/07/61
11 0205548023592 บริษัท ซีเนียร์
แอโรสเปซ
(ไทยแลนด์)
จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนเครื่องยนต์อากาศยาน เช่น COMPRESSOR BLADE และ COMPRESSOR VANEเป็นต้น (4.11.1) อังกฤษ 10/07/61
12 0215561002854 บริษัท อิสริงเฮ้าเซ่น (ไทยแลนด์) จ.ระยอง ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น เบาะรถยนต์สำเร็จรูป (AUTOMOTIVE SEAT) เป็นต้น (4.8.17) เยอรมัน 16/07/61
13 0215556007711 บริษัท เยนเฟิง
(ไทยแลนด์)
จ.ระยอง ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น เบาะรถยนต์สำเร็จรูป (AUTOMOTIVE SEAT) เป็นต้น (4.8.17) จีน 16/07/61
14 0105533085318 บริษัท เลนโซ่ วีล จ.ฉะเชิงเทรา วงล้ออลูมิเนียมอัลลอยด์(4.8.17) ไทย 16/07/61
15 0105556184207 บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จ.ชลบุรี แบตเตอรี่ (LEAD-ACID BATTERY) (5.2.5) และ (4.8.17) ฮ่องกง จีน 16/07/61
16 0105548099883 บริษัท วายพีซี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จ.ฉะเชิงเทรา ชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อิเล็กทรกนิกส์และยานยนต์ เป็นต้น (6.6) ญี่ปุ่น มาเลเซีย 16/07/61
17 0205554012521 บริษัท ไลสตริทส์
(ไทยแลนด์)
จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนเครื่องยนต์สำหรับอากาศยาน เช่น BLADE เป็นต้น (4.11.1) เยอรมัน 17/07/61
18 0215556001853 บริษัท อนโดะ ชินโช (ไทยแลนด์) จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนระบบส่งกำลัง ในชุดเกียร์อัตโนมัติ เช่น Gear-Output เป็นต้น (4.8.17) ญี่ปุ่น 23/07/61
19 0105516012979 บริษัท สยามริคเก้นอินดัสเตรี้ยล จ.ชลบุรี แหวนลูกสูบเครื่องยนต์ (4.8.17) ไทย ญี่ปุ่น 23/07/61
20 0105539055941 บริษัท ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนโลหะ เช่น NUT และ WELDED NUT เป็นต้น (4.1.3) ไทย ไต้หวัน 23/07/61
21 0105553044137 บริษัท แอดวานซ์ ได-คัสติ้ง อินดัสทรี จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนอลูมิเนียม เช่น CYLINDER HEAD และ VALVE BODY เป็นต้น (4.1.3) ไต้หวัน 23/07/61
22 0115554016757 บริษัท  ทีทีเอฟ
(ไทยแลนด์)
จ.สมุทรปราการ รถสามล้อไฟฟ้า (3 Wheels Electric Cars) (4.6) เนเธอร์แลนด์ 23/07/61
23 0115554005429 บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ.สมุทรปราการ รถยนต์ประหยัดพลังงาน มาตรฐานสากล (Eco-Car) รุ่นที่ 2 (4.12.5) ไทย ญี่ปุ่น 25/07/61
24 0105535104310 บริษัท ฮอนด้า
ออโตโมบิล (ประเทศไทย)
จ.พระนครศรีอยุธยา รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (Hybrid Electric Vehicles -HEV ) และแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (4.16) ไทย ญี่ปุ่น 25/07/61