สมัครสมาชิกวันนี้

บทความยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์
โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เดือนมิถุนายน 2561
ลำดับ เลขกระทรวงพาณิชย์ บริษัท ที่ตั้งโครงการ / สถานที่ติดต่อ ผลิตภัณฑ์
/ ประเภทกิจการ
สัญชาติการร่วมทุน วันที่ได้รับอนุมัติ
1 0135560017280
บริษัท ออโตโมบิลดีไซน์ แอนด์ 
คอมโพเน้นท์ ดีเวลลอปเม้นท์
จ.กรุงเทพฯ การวิจัยและพัฒนา 7.11 ไทย ศรีลังกา 4/06/61
2 0105539134205 บริษัท บ๊อช ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ.ระยอง วิจัยและพัฒนา และบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 7.11 7.14 ไทย  4/06/61
3 0105507000645 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ.สมุทรปราการ รถกอล์ฟขับเคลื่อนด้วยน้ามันเชื้อเพลิง(4.6) ไทย ญี่ปุ่น 4/06/61
4 0205540005129 บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนยานพาหนะเช่น ผ้าคลัทช์ เป็นต้น 4.8.17 ญี่ปุ่น 11/06/61
5 0115549007478 บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จ.สมุทรปราการ ผลิตภัณฑ์จากหนัง เช่น ชุดหนังหุ้มพวงมาลัยรถยนต์และชุดหนังหุ้มหัวเกียร์รถยนต์ เป็นต้นและหัวเกียร์รถยนต์หุ้มหนัง (3.3) และ (4.8.17) ไทย ญี่ปุ่น 11/06/61
6

0105548107746

บริษัท ทีที ออโตโมทีฟ สตีล
(ไทยแลนด์)
จ.ฉะเชิงเทรา ชิ้นส่วนโลหะ เช่น ฝากระโปรงยานยนต์ และโครงประตูยานยนต์ เป็นต้น และการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (4.1.3) และ (2.16) ไทย ญี่ปุ่น 11/06/61
7 0105543103041 บริษัท ไอชิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จ.ระยอง ผ้าเบรก (BRAKE PAD) (4.8.17) ญี่ปุ่น 11/06/61
8 0105537057319 บริษัท ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จ.ชลบุรี วิจัยและพัฒนาและบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 7.11 7.14 ญี่ปุ่น 11/06/61
9 0105546069626 บริษัท ยาฮางิ (ประเทศไทย) จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์(6.6) ญี่ปุ่น 11/06/61
10 0105558119828 บริษัท แฟนซี อินดัสทรี ไทย จ.ชลบุรี ยางกันสะเทือน(VIBRO PROOF PUTTY)สำหรับยานพาหนะ และเครื่องใช้ไฟฟ้า(7.8.17)
และ (5.2.5)
จีน 11/06/61
11 0205551008086 บริษัท นิชิได (ประเทศไทย) จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนเทอร์โบชาร์จเจอร์สำหรับยานพาหนะ(WASTEGATE VALVE ASSY)(4.8.17) ญี่ปุ่น 11/06/61
12 0735550001555 บริษัท โอตานิ เรเดียล จ.นครปฐม ยางเรเดียลสำหรับยานพาหนะ(4.8.4) ไทย UAE 19/06/61
13 0115539001787 บริษัท ฮอนด้า ล็อค ไทย จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนยานพาหนะ (4.8.17) ไทย ญี่ปุ่น 25/06/61
14 0115554018253 บริษัท อัทซูมิ (ประเทศไทย) จ.สมุทรปราการ ชิ้นส่วนยานพาหนะได้แก่HUBBEARING(4.8.17) ไทยญี่ปุ่น  อินโดนีเซีย 25/06/61
15 0105537134259 บริษัท นิสเซ่น เคมิเทค (ประเทศไทย) จ.ปราจีนบุรี ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์(6.6) ญี่ปุ่น สิงคโปร์ 25/06/61
16 0245552000569 บริษัท จั๊มเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์(6.6) ไทย  25/06/61