ในยุคของ “ประเทศไทย 4.0” ที่เน้นโมเดลในการพัฒนาประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางรัฐบาลได้ประกาศผลักดันอุตสาหกรรมการบินเป็นหนึ่งในห้าอุตสาหกรรมหลักของ New S-Curve แต่กว่าจะก้าวไปสู่จุดนั้นได้ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยควรปรับตัวและดำเนินการอย่างไร 

 

Download PDF

 

 

นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร เปิดเผยว่า หลังจากที่สภาวิศวกรและสภาสถาปนิกมีการหารือกับทางผู้แทนจีน ได้แก่ ไชน่า เรียลเวย์ อินเตอร์เนเชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น และไชน่า เรียลเวย์ ดีไซน์ คอร์ปอเรชั่น ไปเมื่อปลายเดือน.......

 

อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/biz/gov/504095

 

การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กับการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ

โดย...ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย....

 

อ่านต่อได้ที่

เมื่อโอกาสกำลังจะกลายเป็นวิกฤต กรณีศึกษาระบบขนส่งทางรางไทย

โดย...ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย....

 

อ่านต่อได้ที่

สรุปงานสัมมนาและระดมสมอง โครงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ และจัดทาฐานข้อมูล ในอุตสาหกรรมอากาศยานและระบบราง
เรื่อง “แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย”

 

download

 

อุตสาหกรรมอากาศยาน

โครงสร้างของอุตสาหกรรมอากาศยาน

โครงสร้างของอุตสาหหกรรมอากาศยานนั้นประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันตั้งแต่เริ่มต้นจากชิ้นส่วนต่างๆจนเป็นบริการทางรางที่ประชาชนชาวไทยใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน โดยโครงสร้างดังกล่าวนั้นสามารถแสดงออกมาให้เห็นเป็นภาพความสัมพันธ์ของกิจกกรมต่างๆได้นั้นโดย ห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะเห็นได้จากภาพที่ 1-1

ภาพที่ 1-1

ภาพที่ 1-1 supply chain ของอุตสาหหกรรมอากาศยาน

อุตสาหหกรรมอากาศยานนั้นก็มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ และธุรกิจบริการที่อยู่นอกสายการผลิต ได้แก่ หน่วยงานสนับสนุน(สมาคม สถาบันต่างๆ ภาคการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัย) อตสาหกรรมสนับสนุน(เครื่องมือ เครื่องวัด เครื่องจักร) อุตสาหกรรมบริการ ( การทดสอบคุณภาพและมาตรฐาน การซ่อมบำรุง )โดยมีภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างผู้ประกอบการ และออกฎระเบียบเพื่อให้เป็นบริการขนส่งมวลชนแก่ประชาชนในท้ายที่สุด ซึ่งจะเห็นได้จากภาพ 1-2

ภาพที่ 1-2

ภาพที่ 1-2 คลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมอากาศยาน

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนอากาศยาน
 • BKF (บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด)
 • Hymec (บริษัท ไฮเมค แอร์โรว์สเปซ (ไทยแลนด์) จำกัด)
 • Senior Aerospace
 • ZodiacAerospace
 • Driessen Aircraft Interior Systems (Thailand) Ltd
 • Triumph Structure (Thailand) Ltd. (Ex: Primus International Bangkok Co., Ltd)
 • Weston SEA Limited
 • Triumph Aviation Service Asia Limited
 • Aero Work Asia Limited
 • Leistritz (Thailand) Ltd
 • Ducommun Technologies (Thailand) Limited
 • Chromalloy (Thailand) Limited
 • CCS Advance Tech Co., Ltd.
 • Aero Work (Asia) Co., Ltd.
 • Lenso Aerospace Co., Ltd.
 • Bombardier Transportation Signal (Thailand) Ltd.
รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนอากาศยาน
บริษัท จีเคเอ็น แอร์โรสเปซ ทรานส์พาเรนซี ซิสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท จีเอฟแอนด์ไอ จำกัด
บริษัท เชียงใหม่สกายแอดเวนเจอร์ จำกัด
บริษัท โซลิด อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท ดีเอฟที กรุป จำกัด
บริษัท ท๊อปวิง จำกัด
บริษัท ท๊อป เอ็นยิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เทอร์ไบน์แอโร รีแพร์ จำกัด
บริษัท ไทย กราวด์ อิควิปเมนท์ จำกัด
บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ฟลอยด์ เอวิเอชั่น จำกัด
บริษัท บีเอส แอร์คร๊าฟท์ จำกัด
บริษัท โปร พรีซีชั่น แอโรสเพส (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท พี พี เอ็น เอส จำกัด
บริษัท พี ไอ เอ เอ็ม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท แฟ็บ อินดัสทรี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท มาร์ซัน เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท มาสเตอร์ แอร์ บิสิเนส จำกัด
บริษัท มิกซ์-แม็กซ์ จำกัด
บริษัท รอยัล ทรานส์เอเชีย แอร์ชิพ จำกัด
บริษัท เรดาร์ เทคโนโลยี เอ็กเปอร์ทิส จำกัด
บริษัท เลนโซ่ แอโรสเปซ จำกัด
บริษัท ไลสตริทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ศุภกรเจริญ จำกัด
บริษัท สยาม แอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหบุญมีโลหะกิจ
บริษัท เอดับบลิวดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เอ็นเอเอส เอวิเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอวีเอชั่น เบส จำกัด
บริษัท แอดวานซ์ กราวด์ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอร์โรลิฟต์ จำกัด
บริษัท แอร์ แอนด์ ซี เทค จำกัด
บริษัท แอโร่เวิร์ค คอมโพสิต (เอเชีย) จำกัด
บริษัท แอโร่เวิร์ค (เอเชีย) จำกัด
บริษัท แอลไลด์ เอวิเอชั่นส์ จำกัด
บริษัท แอล แอนด์ แอล 456 จำกัด
บริษัท โอมาดะ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เฮลิกซ์ คอมโพซิทส์ จำกัด
บริษัท ไทรอัมพ์ สตรัคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด
บริษัท ดูคอมมัน เทคโนโลยี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ครอมัลลอย (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

อุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง

โครงสร้างอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง

โครงสร้างของอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางนั้นประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันตั้งแต่เริ่มต้นจากชิ้นส่วนต่างๆจนเป็นบริการทางรางที่ประชาชนชาวไทยใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน โดยโครงสร้างดังกล่าวนั้นสามารถแสดงออกมาให้เห็นเป็นภาพความสัมพันธ์ของกิจกกรมต่างๆได้นั้นโดย ห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะเห็นได้จากภาพที่ 2-1

ภาพที่ 2-1

ภาพที่ 2-1 Supply Chain ระบบรางของไทย กรณีรถไฟฟ้า

อุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางนั้นก็มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ และธุรกิจบริการที่อยู่นอกสายการผลิต ได้แก่ หน่วยงานสนับสนุน(สมาคม สถาบันต่างๆ ภาคการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัย) อตสาหกรรมสนับสนุน(เครื่องมือ เครื่องวัด เครื่องจักร) อุตสาหกรรมบริการ ( การทดสอบคุณภาพและมาตรฐาน การซ่อมบำรุง )โดยมีภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างผู้ประกอบการ และออกฎระเบียบเพื่อให้เป็นบริการขนส่งมวลชนแก่ประชาชนในท้ายที่สุด ซึ่งจะเห็นได้จากภาพ 2-2

ภาพที่ 2-2

ภาพที่ 2-2 คลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง

จากคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางในข้างต้นจะสามารถจำแนกผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตาหกรรมระบบขนส่งทางรางได้ได้ดังนี้
 • ภาครัฐ
  •    การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
  •    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • ผู้ให้บริการ
  •    บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้า(BEM)
  •    บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS)
 • ผู้ออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญ งานก่อสร้าง และงานโยธา
  •    บมจ.อิตาเลี่ยนไทยดีเวล๊อปเมนต์
  •    บมจ.ช.การช่าง
  •    Yooshin Eng Co.
  •    Asian Engineering Consultant
  •    Xenix Electech .Ltd
 • ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญ ระบบขนส่งทางราง
  •    Siemens
  •    Bombardier
  •    Trans Thai Railway
  •    THALES
  •    Analdo STS
 • ผู้ประกอบการด้านระบบการสื่อสาร
  •    Hytera Comm, Co.,Ltd
  •    Avantgrade (Thailand)
 • ผู้ประกอบการด้านความปลอดภัย
  •    Firetide
  •    NRT
  •    AES Group Ltd.
 • อุตสาหกรรมสนันสนุน
  •    Siam Steel Tower Co.Ltd
  •    CRRC
  •    จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
  •    PrysmainGroup
  •    Errant Development Co.,Ltd
  •    Kyowa Dengyo (Thailand)
  •    Inoue Rubber
  •    Cho Thavee Dollasien
ภาพที่ 2-3

ภาพที่ 2-3 ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตาหกรรมระบบขนส่งทางราง