บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด

Inoac Tokai (Thailand) Co.,Ltd.

ข้อมูลทั่วไปผู้ถือหุ้นการจ้างงานผลิตภัณฑ์หลักการจัดประเภทบริษัทSupply Chainการส่งเสริมการลงทุน

รหัสกระทรวงพาณิชย์
0145544000483

ปีที่ตั้งบริษัท
-

เว็บไซต์
www.ittc.co.th

ที่อยู่หลัก
157 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย อยุธยา 13170
โทร: 0-3521-4949 แฟกซ์: 0-3521-4891

ติดต่อ
คุณนันทิดา รวีวรรุ่งจำรัส (ตำแหน่ง ผุ้ประสานงาน)
คุณนันธิดา รวีอรรุ่งจำรัส (ตำแหน่ง Advisor Production Control)