บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด

INOAC TOKAI (THAILAND) CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไปผู้ถือหุ้นการจ้างงานผลิตภัณฑ์หลักการจัดประเภทบริษัทSupply Chainการส่งเสริมการลงทุน

รหัสกระทรวงพาณิชย์
0145544000483

ปีที่ตั้งบริษัท
2544

เว็บไซต์
-

ที่อยู่โรงงาน
157 5 พหลโยธิน ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 พระนครศรีอยุธยา 13170

ที่อยู่โรงงาน
157/2, 157/3 5 พหลโยธิน ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 พระนครศรีอยุธยา 13170

ที่อยู่หลัก
157/4 5 พหลโยธิน ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 พระนครศรีอยุธยา 13170

ติดต่อ
คุณนันทิดา รวีวรรุ่งจำรัส (ตำแหน่ง ผุ้ประสานงาน)
คุณนันธิดา รวีอรรุ่งจำรัส (ตำแหน่ง Advisor Production Control)