Main Menu

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


‘บีโอไอ’อ้าแขนรับฝรั่งเศส เล็งลงทุนเขตเมืองการบินตะวันออก

Last modified Thursday, 27 September 2018

            นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)เปิดเผยว่า นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้นำคณะนักธุรกิจรายใหญ่ด้านอุตสาหกรรมอากาศยานจากประเทศฝรั่งเศส เดินทางมาเยือนประเทศไทย อาทิ ผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และกิจการศูนย์ซ่อมอากาศยานและการบำรุงรักษา เป็นต้น โดยนักธุรกิจฝรั่งเศสแสดงความสนใจการลงทุนในไทย โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองการบินภาคตะวันออก (EECa)  ขณะที่ บีโอไอ ได้ชี้แจงรายละเอียดของนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมอากาศยาน ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยส่งเสริม เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินและอากาศยานของภูมิภาค รวมถึงความพร้อมของประเทศไทยภายใต้การดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อรองรับการลงทุน โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ที่มา : หนังสือพิมพ์ แนวหน้า วันที่ 27 กันยายน 2561