Main Menu

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


บีโอไอเดินหน้าช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเรือ

Last modified Wednesday, 01 November 2017

   บีโอไอเดินหน้าขยายกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเรือ นำผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักร กว่า 100 ราย ร่วมงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ระหว่าง 15-17 พ.ย.นี้ พร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจร่วมกับผู้ผลิตชิ้นส่วนด้านอุตสาหกรรมเรือ และเทคโนโลยี  นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอได้เพิ่มบทบาทและภารกิจของกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน หรือ BUILD (บิลด์) เดิม ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร เป็นหลัก ให้ขยายไปสู่การช่วยพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น รวมถึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมใหม่ ๆ

ที่มา : Local Press Release วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560