Main Menu

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


กนอ.เร่งเครื่องดึงนักลงทุนเข้านิคมฯเจาะกลุ่มอุตฯยานยนต์-ปิโตร-อิเล็กทรอนิกส์

Last modified Tuesday, 22 November 2016

 นักลงทุนลังเล รอความชัดเจนนโยบายรัฐ ทำยอดขายพื้นที่นิคมฯปีงบประมาณ'58-59 วืดเป้า กนอ. เร่งประชาสัมพันธ์กระตุ้นนักลงทุน เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ปิโตรเคมี อิเล็กทรอนิกส์ หวังปั๊มยอดขายปีงบประมาณ'60 ให้ได้ 3,000 ล้านไร่  นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559) กนอ.มียอดขายพื้นที่ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ 3,200 ไร่ ต่ำกว่าตั้งเป้าหมายที่วางไว้ 3,500 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ขายแล้ว 2,622 ไร่ และส่วนหนึ่งยังมี นักลงทุนที่อยู่ระหว่างตัดสินใจจะซื้อพื้นที่อีกประมาณ 660 ไร่ สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มียอดขายพื้นที่มากที่สุด คือ อุตสาหกรรมคลังสินค้าโลจิสติกส์ รองลงมาคือ อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมพลาสติก หนังเทียม ตามลำดับ โดยเฉพาะในพื้นที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด

ที่มา : หนังสือพิมพ์ แนวหน้า วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559