Main Menu

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


ชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเร่งปรับตัววางอนาคตสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้า

Last modified Friday, 09 September 2016

ห่วงโซ่ อุปทานยานยนต์ไทยใกล้ถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ เมื่อเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มมาเร็วกว่าคาด ซึ่งจะมีผล ให้ความต้องการชิ้นส่วนฯ เปลี่ยนไป เน้นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น ขณะที่ชิ้นส่วนเครื่องยนต์สันดาป (เชิงกล) ที่เป็นจุดแข็งของไทยมากว่าสองทศวรรษจะลดบทบาทลงเป็นลำดับ   แม้เชื่อว่าในช่วงเปลี่ยนผ่าน พัฒนาการของสังคมยานยนต์ไฟฟ้าโลก จะไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งแน่นอนว่าในไทยจะช้ากว่าประเทศพัฒนาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า อุตสาหกรรมชิ้นส่วนฯ จะมีเวลาในการปรับตัวมากนัก เพราะนี่เป็นสัญญาณเตือนว่า ตลาดชิ้นส่วนฯ แบบเดิมๆ บางประเภทจะมีขนาดเล็กลง  จากการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนผ่าน ไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อตลาด ชิ้นส่วนฯ แตกต่างกัน โดยชิ้นส่วนระบบส่งกำลัง (Powertrain) หรือเครื่องยนต์ เป็นกลุ่มชิ้นส่วนเพื่อการประกอบรถยนต์ (OEM) ที่จะได้รับผลกระทบหนักสุด ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ รถยนต์ เครื่องยนต์สันดาป 1 คัน มีชิ้นส่วน เครื่องยนต์กว่า 2,000 ชิ้น แต่หากเป็น รถยนต์ไฟฟ้าจะใช้ชิ้นส่วนขับเคลื่อน ด้วยไฟฟ้าไม่ถึง 20 ชิ้น ซึ่งหมายความว่า ความต้องการชิ้นส่วนเครื่องยนต์ จะลดลง ในอนาคต

ที่มา : หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ  วันที่ 9 กันยายน 2559