Main Menu

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


จัดทำแผนแม่บทอุตฯยานยนต์ พัฒนาเทคโนโลยีไม่ให้ไทยตกเทรนด์

Last modified Thursday, 08 November 2018

          นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)กล่าวว่าได้ร่วมกับสถาบันยานยนต์ ทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่(พ.ศ.2562-2566)นำเสนอหน่วยงานรัฐนำไปใช้ประกอบวางแผน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไปคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2562 โดยแผนแม่บทจะกำหนดทิศทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์ และทำอย่างไรให้ไม่ตกเทรนด์จนหายไปจากไทย เหมือนกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่ปรับไม่ทันจนทำให้อุตสาหกรรมนี้หายไปจากไทยและไปเติบโตในประเทศเพื่อนบ้าน“รถยนต์ที่เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของไทยจึงต้องปรับตัวให้อยู่ในกระแสโลกในอนาคตได้ขณะนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะดึงดูดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตเข้ามาในไทย เนื่องจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)มีมาตรการดึงดูดในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสูงมากรวมทั้งยังมีศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ที่พร้อมเปิดให้บริการครบวงจรในปี 2564 ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการวิจัยพัฒนาผลิตชิ้นส่วน และรถยนต์ใหม่ๆ และลดต้นทุนการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ ได้มาก”นายณัฐพลกล่าว
ที่มา : หนังสือพิมพ์  แนวหน้า วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561