Main Menu

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


แบบสำรวจความคิดเห็นศูนย์สารสนเทศยานยนต์

โปรดเลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความจริงมากที่สุด

 • calendar
 • 1. ทันเวลาใช้งาน
 • 2. มีความทันสมัยหรือเป็นปัจจุบัน
 • 3.มีความถูกต้อง เชื่อถือได้
 • 4.ตรงกับความต้องการใช้งาน
 • 5.มีความครบถ้วน สมบูรณ์
 • 6.มีเนื้อหากะทัดรัด
 • 7.มีการเรียงลำดับความสำคัญของเนื้อหา
 • 8.มีรูปแบบชัดเจน ง่ายต่อการทำความเข้าใจ
 • 9.มีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย เช่น ตัวเลข กราฟ และอื่น ๆ
 • 1. ความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
 • 2.ความเร็วในการสืบค้น
 • 3.ความเร็วในการดาวน์โหลดสารสนเทศ
 • 1.ใช้สีสันได้เหมาะสม
 • 2.ตัวอักษรอ่านง่าย
 • 3.การจัดวางเนื้อหาเป็นระเบียบ
 • 4.มีLink หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • 5. มีช่องทางการติดต่อเมื่อมีคำถามหรือข้อสงสัย
 • 500 Characters left
 • ส่วนข้อมูลที่ท่านเข้าชมมากที่สุด