สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ

ในเดือนกันยายน 2563 ดังต่อไปนี้

โดย การผลิต จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกันยายน 2563 มีทั้งสิ้น 150,345 คัน เป็นเดือนที่สองติดต่อกันที่ผลิตรถยนต์ได้มากกว่าหนึ่งแสนคันตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 11.29 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2563 ร้อยละ 28.22 เพราะการผลิตเพื่อส่งออกลดลงร้อยละ 25.41 และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.14 เป็นเดือนแรกหลังการระบาดโรค COVID-19 ที่ผลิตรถยนต์เพื่อขายในประเทศเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - กันยายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 963,066 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กันยายน 2562 ร้อยละ 38.76 ปีนี้คงผลิตรถยนต์ได้ตามเป้า 1,400,000 คันถ้าไม่มีการระบาดของโรค COVID-19 รอบสองทั้งในประเทศและต่างประเทศ รถยนต์นั่ง เดือนกันยายน 2563 ผลิตได้ 55,669 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 19.34 ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2563 มีจำนวน 363,809 คัน เท่ากับร้อยละ 37.78 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - กันยายน 2562 ร้อยละ 42.24

ทั้งนี้ แบ่งเป็นการผลิตเพื่อส่งออกเดือนกันยายน 2563 ผลิตได้ 67,964 คัน เท่ากับร้อยละ 45.21 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 25.41 ส่วนเดือนมกราคม - กันยายน 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 509,423 คัน เท่ากับร้อยละ 52.90 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2562 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 37.49 ด้าน การผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ในเดือนกันยายน 2563 ผลิตได้ 82,381 คัน เท่ากับร้อยละ 54.79 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 5.41 และเดือนมกราคม - กันยายน 2562 ผลิตได้ 453,643 คัน เท่ากับ ร้อยละ 47.10 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - กันยายน 2562 ร้อยละ 40.13

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/903493 วันที่ 20 ตุลาคม 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th