สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

ระบบเบรกอัตโนมัติได้รับการยอมรับจากหลายฝ่ายว่า เป็นระบบที่จำเป็นไม่แพ้ระบบเบรก ABS และถุงลมนิรภัย จนภาครัฐหลายประเทศเริ่มมองเห็นความสำคัญ รวมถึงภาครัฐของออสเตรเลีย

ที่เริ่มร่างข้อเสนอให้รถยนต์รุ่นใหม่ที่ออกขายหลังกลางปี 2022 ต้องมีระบบดังกล่าวเป็นอุปกรณ์มาตรฐานด้วย

ข้อเสนอของรัฐบาลออสเตรเลียอันเป็นส่วนหนึ่งของ กฎการออกแบบชาวออสเตรเลีย (ADR: Australian Design Rule) ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการเสนอและมีใจความส่วนหนึ่งว่า รถยนต์รุ่นใหม่ประเภท All-NEW ที่เปิดตัวหลังกรกฎาคม 2022 ต้องมีระบบเบรกอัตโนมัติมาเป็นมาตรฐาน โดยมีความสามารถในการตรวจจับทั้งยานพาหนะและคนเดินถนน

ข้อเสนอดังกล่าวยังระบุด้วยว่า หลังกรกฎาคม 2024 รถยนต์ใหม่ทุกรุ่นที่ออกจำหน่ายที่นั่น จะต้องมีระบบเบรกอัตโนมัติมาด้วย ทั้งนี้ ยังไม่มีการระบุกรอบเวลาว่า จะใช้เวลาในการศึกษานานเท่าใด และจะเริ่มบังคับใช้เมื่อใด สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน รถยนต์นั่งรุ่นใหม่ที่ออกขายในออสเตรเลียมีอยู่ 66% หรือ 168 รุ่น ที่มีระบบเบรกอัตโนมัติมาให้ด้วย ซึ่งนี่รวมถึง รถยนต์นั่ง, SUV และ รถยนต์เชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก

ที่มา : http://www.headlightmag.com/news-aeb-may-be-a-must-in-new-car-sold-after-mid-of-2022/ วันที่ 20 ตุลาคม 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th