สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

Velodyne Lidar ผู้ผลิต Lidar sensors สัญชาติอเมริกา ทำสัญญาซื้อขาย Lidar Sensor รุ่นใหม่อย่าง Alpha Prime กับ Baidu

เป็นระยะเวลา 3 ปี สำหรับใช้งานในโครงการพัฒนายานยนต์อัตโนมัติ Baidu's Apollo Program ทั้งนี้ Baidu เป็นผู้ถือหุ้น Velodyne Lidar ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 ซึ่งทั้ง 2 บริษัท มีเป้าหมายร่วมกันที่จะส่งเสริมการพัฒนายานยนต์อัตโนมัติ และส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน

ที่มา : https://www.businesswire.com/news/home/20201012005117/en/Velodyne-Lidar-Announces-Three-Year-Sales-Agreement-with-Baidu วันที่ 14 ตุลาคม 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th