สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

Volvo เปิดตัวระบบฟอกอากาศในรถยนต์เป็นรายแรกของโลก โดยระบบดังกล่าวมีความสามารถวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5

และสามารถเปรียบเทียบกับค่าปริมาณ PM2.5 ภายนอกรถยนต์ได้จากการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลคุณภาพอากาศของแต่ละประเทศ ระบบดังกล่าวยังสามารถกรอง PM2.5 ได้ถึง 95% และสามารถตั้งเวลาฟอกอากาศล่วงหน้าก่อนการเดินทางได้

ที่มา : https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/270997/breathe-clean-air-with-world-first-air-quality-technology-inside-new-volvos วันที่ 17 ก.ย. 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th