สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

General Motor (GM) ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอเมริกา ร่วมมือกับ Uber ผู้ให้บริการ Mobility Platform ในสหรัฐอเมริกา

ส่งเสริมให้ผู้ขับขี่รถยนต์ผ่าน Platform ของ Uber เปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า ผ่านการให้ส่วนลดการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า Chevrolet Bolt EV เทียบเท่ากับพนักงาน GM และให้ส่วนลด 20% สำหรับซื้ออุปกรณ์ประจุไฟฟ้า เพื่อสร้างให้ผู้ขับขี่มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยมลพิษในเขตเมือง

วันที่ : https://media.gm.com/media/us/en/gm/home.detail.html/content/Pages/news/us/en/2020/sep/0908-uber.html  วันที่ 9 กันยายน 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th