สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ( EVAT ) ผนึก 11 องค์กร ผู้ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า

ปั้นโมเดล Charging Consortium สร้างระบบเชื่อมต่อการใช้งานร่วมกัน รองรับรถยนต์ไฟฟ้าทุกยี่ห้อ หวังอำนวยความสะดวกในการใช้งาน และสร้างมาตรฐานการจ่ายค่าบริการเป็นหนึ่งเดียว เริ่มทดลองใช้ภายในปีนี้

ข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมพัฒนาโมเดลการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าข้ามเครือข่ายหรือ Charging Consortium กับองค์กรต่างๆ ได้เเก่
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเเห่งประเทศไทย (กฟผ.)
- การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
- บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
- บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด (มหาชน)
- บริษัท อีโวลท์เทคโนโลยี จำกัด
- บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท พลังงาน มหานคร จำกัด
- บริษัท จีแอลทีกรีน (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท โชเซ่นเอ็นเนอร์จี้ จำกัด
- บริษัท เดอะฟิฟท์อีลีเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ภายใต้วัตถุประสงค์ 3 ข้อ ได้เเก่
1.เพื่อให้ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้บริการอัดประจุไฟฟ้าได้ในทุกเครือข่ายฯ รวมไปถึงการมีระบบการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน
2. เพื่อร่วมกันแสวงหาแนวทางในความร่วมมือให้ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้เครื่องมือเช่นบัตรหรือ QR code โปรแกรมหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้ข้ามเครือข่ายฯโดยไม่จำกัดเฉพาะของเครือข่ายฯใดเครือข่ายฯหนึ่งเท่านั้น
3.เพื่อร่วมกันพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินค่าบริการ จากผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้บริการต่างเครือข่ายฯ ที่สามารถบริหารจัดการทั้งรายรับและรายจ่ายให้กับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างเป็นธรรม ผ่านบริการแอปพลิเคชันของสมาชิกในกลุ่ม Charging Consortium

ที่มา : https://www.thansettakij.com/content/motor/443591?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=motor วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th