สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

รัฐบาลอินโดนีเซีย ประกาศมาตรการประกันเงินกู้สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ

ท่องเที่ยว ยานยนต์ สิ่งทอ และอิเล็กทรอนิกส์ โดยรัฐบาลอินโดนีเซียจะประกันเงินกู้ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวถึงร้อยละ 80 โดยมีมูลค่าไม่เกิน 10,000 ล้านรูเปียห์ สำหรับธุรกิจที่ขอสินเชื่อระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เพื่อให้กลุ่มธุรกิจดังกล่าวสามารถกู้เงินเพื่อเป็นกระแสเงินสดสำหรับการดำเนินธุรกิจในช่วงวิกฤตได้

ที่มา : https://www.reuters.com/article/us-indonesia-economy-loans/indonesia-launches-7-billion-loan-guarantee-scheme-for-priority-companies-idUSKCN24U0EP วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th