สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

“สมอ.” อนุมัติมาตฐานแบตเตอร์รี่รถไฟฟ้าเพิ่มขานรับนโยบาย “EV” พร้อมทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยจากการชนของรถยนต์ เพื่อเตรียมบังคับต่อไป

นายจุลพงษ์ ทวีศรี ประธานบอร์ด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ “สมอ.” เปิดเผยว่า บอร์ด สมอ. ได้อนุมัติมาตรฐานแบตเตอร์รี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า หรืออีวี (EV) เพิ่มอีกจำนวน 5 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานเซลล์ทุติยภูมิชนิดลิเทียมไอออนสำหรับการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 1 การทดสอบสมรรถนะ , เล่ม 2 การทดสอบความเชื่อถือได้และการทดสอบเกินขอบเขตของคุณลักษณะ, เล่ม 3 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย , แบตเตอรี่ทุติยภูมิ (ยกเว้นลิเทียม) สำหรับการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า การทดสอบสมรรถนะและความทนทาน และแบตเตอรี่ทุติยภูมิ (ยกเว้นลิเทียม) สำหรับการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 4 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับเซลล์ และมอดูลนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ โดยคาดว่าทั้ง 5 มาตรฐานจะประกาศใช้ในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ ได้เร่งรัดให้ สมอ. ดำเนินการจัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ EV อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยให้มีมาตรฐาน ซึ่ง สมอ. ประกาศใช้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าแล้วกว่า 20 มาตรฐาน เช่น มาตรฐานเต้าเสียบและเต้ารับของรถไฟฟ้า มาตรฐานระบบการประจุไฟฟ้าของรถไฟฟ้า (สถานีชาร์จ) และมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า และมีแผนจัดทำมาตรฐานอีกกว่า 40 มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยให้มีคุณภาพและมีความก้าวหน้า สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานน้ำมัน และลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/443241?utm_source=sub_category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=industry วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

 

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th