สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สะท้อนให้เห็นความเปราะบางอะไรบ้างของซัปพลายเชนโลก

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สะท้อนให้เห็นความเปราะบางอะไรบ้างของซัปพลายเชนโลก เพราะเมื่อเกิดปัญหาที่จุดหนึ่งจุดใดของซัปพลายเชน ปัญหาสามารถลุกลามจนทำให้ต้องยุติการผลิตตลอดทั้งซัปพลายเชนได้ เห็นได้จากเมื่อรัฐบาลจีนประกาศปิดเมืองอู่ฮั่น และปิดโรงงานทั้งหมดในช่วงปลายเดือนมกราคม-เมษายน ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต้องหยุดการผลิตรถยนต์ตามไปด้วย เพราะชิ้นส่วนสำคัญในการผลิตรถยนต์ส่วนหนึ่งมีฐานการผลิตอยู่ที่เมืองอู่ฮั่น

จากบทเรียนในครั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ให้เห็นประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่น่าสนใจ คือ จุดอ่อนของซัปพลายเชนโลกที่มุ่งเน้นการผลิตเป็นจำนวนมากในประเทศที่มีต้นทุนต่ำที่สุดเพียงที่เดียว ดังนั้น สิ่งที่ผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ควรทำคือ การปรับเปลี่ยนซัปพลายเชน เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น หรือที่เรียกว่า “Agile Supply Chain” และยังมองว่าจากนี้ไปการผลิตชิ้นส่วนที่สำคัญต่าง ๆ จะเริ่มกระจายตัวอยู่ในฐานการผลิตของแต่ละภูมิภาคมากขึ้น ตลอดจนการนำระบบการผลิตแบบออโตเมชั่นมาใช้มากขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับสายการผลิตสู่สินค้าที่มีความคล้ายคลึงกันได้อย่างรวดเร็ว หากเกิดภาวะชะงักงันในซัปพลายเชนที่อื่น

ที่มา : https://marketeeronline.co/archives/167456 วันที่ 5 มิถุนายน 2563

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th