สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ ประเทศเยอรมนีเสนอมาตรการกระตุ้นตลาดรถยนต์่

ในประเทศเยอรมนีมูลค่ากว่า 5,000 ล้านเหรียญยูโร โดยมาตรการดังกล่าวจะให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ซื้อรถยนต์ใหม่ 2,500 ยูโร และให้เงินอุดหนุนเพิ่มเติมอีก 500 ยูโร สำหรับผู้ที่ซื้อรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูง นอกจากนั้น ยังมีมาตรการอุดหนุนผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติมจากมาตรการที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน อีก 750 - 1,500 ยูโร

ที่มา : https://europe.autonews.com/automakers/german-ministry-said-propose-56-billion-incentives-boost-sales วันที่ 2 มิถุนายน 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th