สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

Baidu ผู้ให้บริการ Search Engine และผู้พัฒนาเทคโนโลยี AI สัญชาติจีน สร้างสนามทดสอบรถยนต์อัตโนมัติที่อ้างว่าใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเสร็จ

โดยสนามทดสอบดังกล่าวตั้งอยู่ใน Beijing’s Yizhuang Economic Development Zone เป็นที่เก็บรถยนต์อัตโนมัติของ Baidu กว่า 200 คัน โดยสนามทดสอบแห่งนี้ยังสามารถทดสอบเทคโนโลยีเชื่อมต่อระหว่าง รถยนต์กับโครสร้างพื้นฐาน หรือ Vehicle-to-Infrastructure (V2I) ได้อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบัน Baidu ใช้สนามทดสอบแห่งนี้ในการทดสอบการควบคุมรถยนต์ผ่าน Cloud และเก็บข้อมูลการทำงานของรถยนต์อัตโนมัติทุกวัน

ที่มา https://www.scmp.com วันที่ 29 พฤษภาคม

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th