สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

Ford พัฒนา Software สำหรับควบคุมระบบปรับอากาศ และระบบขับเคลื่อนเพื่อสร้างอุณหภูมิในห้องโดยสารรถตำรวจ

หรือ Police Interceptor Utility ถึง 56 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ซึ่งผลจากการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย Ohio State พบว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 ได้ถึง 99%

ที่มา https://media.ford.com วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th