สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

รัฐบาลฝรั่งเศสอัดฉีดเงินกว่า 8 พันล้านยูโร เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์

หลังจากในเดือนมีนาคม และเมษายน ยอดขายรถยนต์ในฝรั่งเศสลดลงถึงร้อยละ 72 และ 89 ตามลำดับ ผ่านการเพิ่มเงินอุดหนุนการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจาก 6,000 ยูโรต่อคัน เป็น 7,000 ยูโรต่อคัน และเพิ่มเงินอุดหนุนในโครงการ "เก่าแลกใหม่" ซึ่งเมื่อผู้บริโภคนำรถยนต์เก่ามาเข้าโครงการเพื่อกำจัดจะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อรถยนต์คันใหม่ที่มีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยผู้บริโภคจะได้รับเงินอุดหนุน 3,000 ยูโรสำหรับรถยนต์ ICE และ 5,000 ยูโรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า โดยผู้บริโภคสามารถรับเงินอุดหนุนได้มากถึง 12,000 ยูโรต่อคันหากเข้าร่วมโครงการทั้ง 2 โครงการ

ที่มา https://europe.autonews.com วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th