สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

General Motor กำลังพัฒนาระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติ “Ultra Cruise"

ซึ่งพัฒนาจากระบบ "Super Cruise" ในปัจจุบัน โดยระบบ Ultra Cruise สามารถทำงานบนถนนทางหลวง (Highway) และถนนในเมืองได้ โดยจะช่วยผู้ขับขี่เปลี่ยนช่องทางจราจร รวมถึงการเข้าและออกจากช่องทางหลวง ทำให้ GM สามารถแข่งขันกับระบบ Auto Pilot ของ Tesla ได้

ที่มา www.cnbc.com วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th