สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

บริษัท Sensible4 ผู้พัฒนารถยนต์อัตโนมัตร เริ่มทดสอบรถยนต์อัตโนมัติ 3 คัน บนถนนสาธารณะในเมืองเฮลซิกิ ประเทศฟินแลนด์

เพื่อศึกษาการทำงานของรถยนต์อัตโนมัติในสภาพแวดล้อมจริง โดย เป็นการทดสอบให้ผู้โดยสารสามารถเรียกรถยนต์อัตโนมัติผ่านทาง Mobile Application ได้ แต่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้ปัจจุบัน Sensible4 ยังไม่มีการรับผู้โดยสารจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

ที่มา : www.sensible4.fi วันที่ 16 เมษายน 2563

 

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th