สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

ผู้นำองค์กรธุรกิจรายใหญ่ 4 แห่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นประกาศจัดตั้ง กองทุนเยียวยาและสนับสนุนบริษัทผู้ผลิตรถยนต์

ที่ได้รับความเสียหายจากยอดขายรถยนต์ที่ลดลง และปกป้องแรงงานในอุตสาหกรรมที่กำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่รระบาดของโรค “โควิด-19”

นายอะกิโอะ โตโยะดะ ประธานสมาคมผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่นและประธานบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ป ระบุว่า กองทุนดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมยานยนต์ที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนในวิกฤตครั้งนี้ร่วมกัน โดยสมาชิกสมาคมที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีสายปานยาวกว่าจะให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกรายย่อยที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นมีการจ้างงานอยู่ที่ราว 5.5 ล้านคน คิดสัดส่วนเป็น 10% ของจำนวนแรงงานทั่วประเทศญี่ปุ่น

การลงทุนในกองทุนนี้ของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ควรมีสัดส่วนตามผลกำไรของบริษัท และควรได้รับการพิจารณายกเว้นภาษีด้วย เนื่องจากกองทุนจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในระยะยาวด้วยการป้องกันไม่ให้บริษัทต่าง ๆ ล้มละลายไป ทั้งนี้ สมาคมผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่นยังประกาศมอบห้องพักราว 3,000 ห้องในหอพักของบริษัท พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการรุนแรงสามารถเข้าพักได้ เพื่อช่วยลดความขาดแคลนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลของญี่ปุ่นอีกด้วย

ที่มา : www.prachachat.net วันที่ 16 เมษายน 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th