สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปประกาศหยุดการผลิตรถยนต์

โดยเฉลี่ย 18 วันทำการ ส่งผลให้ยุโรปสูญเสียการผลิตรถยนต์ไปกว่า 1.5 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจาก 1.2 ล้านคันในสัปดาห์ก่อนหน้า และส่งผลให้มีแรงงานได้รับผลกระทบกว่า 1.14 ล้านคน หากรวมแรงงานที่ได้รับผลกระทบทั้งห่วงโซ่อุปทานจะมีจำนวนมากกว่านี้มาก

ที่มา : www.acea.be วันที่ 14 เมษายน 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th