สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน เปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์ของอุตสาหกรรม NEV

ในประเทศอยู่ในช่วงชะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 และราคาน้ำมันดิบที่ลดลง ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจะร่วมมือกับหลายภาคส่วนเพื่อกำหนดนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรม NEV ที่สมบูรณ์แบบและตั้งเป้าหมายของอุตสาหกรรมระห่างปี ค.ศ. 2021-2035 โดยให้ความสำคัญ 4 ด้าน คือ
1.ขยายอุตสาหกรรม NEV และปรับโครงสร้างส่วนแบ่งการตลาด NEV
2.เพิ่มคุณภาพ และสมรรถนะของ NEV ผ่านโครงการบูรณาการด้านนวัตกรรม
3.ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม NEV
4.เพิ่มสัดส่วนการใช้งาน NEV ในพื้นที่ชนบท

ที่มา : www.miit.gov.cn, www.marklines.com วันที่ 13 เมษายน 2563
ที่มารูป : www.investing.com

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th