สมัครสมาชิกวันนี้

ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

ช่วงประมาณปี 2018 ทางรัฐบาลอังกฤษได้ทำการร่างกฎหมายเพื่อห้ามจำหน่ายรถยนต์แบบสันดาปภายในตั้งแต่ปี 2040 เป็นต้นไป แต่ล่าสุดอาจจะเร็วกว่านั้น เพราะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการขยับให้เร็วขึ้น กลายเป็นบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2035 แทน

นาย Boris Johnson นายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร ได้ทำการประกาศว่า จะทำการปรับกำหนดการห้ามจำหน่ายรถยนต์ที่มีการใช้เครื่องยนต์แบบสันดาปภายในจากเดิมที่วางแผนเอาไว้ว่าจะเริ่มปี 2040 ให้มากลายเป็นปี 2035 หรือ อีก 15 ปีจากนี้ไปแทน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนของประเทศอื่นในยุโรป อย่างเช่นเนเธอร์แลนด์ที่จะเริ่มห้ามตั้งแต่ปี 2030, นอร์เวย์ตั้งแต่ปี 2025 แต่ทั้งนี้ยังไม่ชัดเจนว่า การแบนครั้งนี้ หมายรวมถึงรถยนต์ในรูปแบบ Hybrid หรือไม่ แต่ไม่นับรวมรถยนต์แบบมือ 2 ที่ยังคงสามารถจำหน่ายได้หลังเส้นตายนี้ต่อไปก่อนจนกว่าจะมีการสั่งห้ามใช้งาน

ที่มา: https://www.autodeft.com ฉบับวันที่ 6 ก.พ. 2563