สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

ช่วงประมาณปี 2018 ทางรัฐบาลอังกฤษได้ทำการร่างกฎหมายเพื่อห้ามจำหน่ายรถยนต์แบบสันดาปภายในตั้งแต่ปี 2040 เป็นต้นไป แต่ล่าสุดอาจจะเร็วกว่านั้น เพราะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการขยับให้เร็วขึ้น กลายเป็นบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2035 แทน

นาย Boris Johnson นายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร ได้ทำการประกาศว่า จะทำการปรับกำหนดการห้ามจำหน่ายรถยนต์ที่มีการใช้เครื่องยนต์แบบสันดาปภายในจากเดิมที่วางแผนเอาไว้ว่าจะเริ่มปี 2040 ให้มากลายเป็นปี 2035 หรือ อีก 15 ปีจากนี้ไปแทน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนของประเทศอื่นในยุโรป อย่างเช่นเนเธอร์แลนด์ที่จะเริ่มห้ามตั้งแต่ปี 2030, นอร์เวย์ตั้งแต่ปี 2025 แต่ทั้งนี้ยังไม่ชัดเจนว่า การแบนครั้งนี้ หมายรวมถึงรถยนต์ในรูปแบบ Hybrid หรือไม่ แต่ไม่นับรวมรถยนต์แบบมือ 2 ที่ยังคงสามารถจำหน่ายได้หลังเส้นตายนี้ต่อไปก่อนจนกว่าจะมีการสั่งห้ามใช้งาน

ที่มา: https://www.autodeft.com ฉบับวันที่ 6 ก.พ. 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th