สมัครสมาชิกวันนี้

ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

“บ๊อช” ผู้ผลิตเทคโนโลยีและบริการชั้นนำรายใหญ่โลกจากเยอรมนี ประกาศเดินหน้าตามแผน สร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยเงินลงทุน 100 ล้านยูโร หรือ 3,400 ล้านบาท

จากงบประมาณ 100 ล้านยูโร ที่ฝ่ายบริหารได้อนุมัติสำหรับโครงการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนระหว่างปี ค.ศ. 2018-2030 โดยเน้นเรื่องประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการผลิตพลังงานจากทรัพยากรหมุนเวียนต่างๆ เพื่อให้บริษัทเดินไปสู่เป้าหมายคือ การประหยัดพลังงานรวม 1.7 เทระวัตต์ และผลิตพลังงานใช้เองจากทรัพยากรหมุนเวียน 400 กิกะวัตต์ ภายในปีค.ศ. 2030

บริษัทตระหนักถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ก๊าซโซลีน น้ำมันดีเซล น้ำมันให้ความร้อน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน รวมไปถึงก๊าซอุตสาหกรรมทุกประเภทที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ อย่างการกลึง นอกจากนี้ยังรวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางอ้อมที่เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้า การทำความร้อนแบบรวมศูนย์เพื่อกระจายไปยังชุมชน และระบบไอน้ำ


บ๊อชจะเน้นใช้พลังงานสะอาดตั้งแต่ต้นทาง แหล่งผลิตพลังงานที่ได้จากทรัพยากรหมุนเวียนจึงต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้องใช้ทรัพยากรที่มั่นใจได้ถึงแหล่งที่มา พร้อมกับมีมาตรการที่ดีด้วย ดังนั้นภายในปี 2030 กลุ่มบ๊อชจึงให้ความสำคัญกับพลังงานรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงรูปแบบการทำสัญญาซื้อขายระยะยาวกับนักลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น กังหันลม หรือโซล่าฟาร์ม เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ

ที่มา: https://www.thansettakij.com/ ฉบับวันที่ 20 ม.ค. 2563