สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ รายงานข้อมูลอุตสาหกรรมยานยนต์ ในกลุ่มรถรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ทั้งรถไฟฟ้า 100% (อีวี), ไฮบริด และปลั๊ก-อิน ไฮบริด

ข้อมูลการจดทะเบียนสะสมจากข้อมูลล่าสุดของกองแผนงานกรมการขนส่งทางบก ช่วงเดือน ม.ค.-พ.ย. 2562 มีการขยายตัวค่อนข้างชัดเจน โดยกลุ่มรถยนต์ อีวี มียอดจดทะเบียน 576 คัน เพิ่มขึ้น 357% จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าที่มีจำนวน 126 คัน ส่วนรถยนต์ไฮบริด และปลั๊ก-อิน ไฮบริด มียอดจดทะเบียน 2.5 หมื่นคัน เพิ่มขึ้น 32% จาก 1.88 หมื่นคัน ที่ทำได้ในช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า

อย่างไรก็ตามแม้ว่าปริมาณของรถกลุ่มนี้จะยังไม่มากนัก เมื่อเทียบกับตลาดรวม ที่มียอด 9.1 แสนคัน แต่ข้อมูลที่น่าสนใจก็คือเฉพาะเดือน พ.ย. ยอดจดทะเบียน อีวี มี 236 คัน หรือเกือบครึ่งหนึ่งของยอดสะสม 11 เดือน ส่วนรถจักรยานยนต์ ช่วง 11 เดือน มียอดจดทะเบียนจักรยานยนต์ไฟฟ้า 734 คัน เพิ่มขึ้น 460% จาก 131 คันในช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนจักรยานยนต์ไฮบริด และปลั๊ก-อิน ไฮบริด มียอด 3,924 คัน ซึ่งขยายตัวอย่างชัดเจนจากปีก่อนหน้าที่มียอด 106 คัน เท่านั้น และเฉพาะเดือน พ.ย. จักรยานยนต์ไฟฟ้า มียอดจดทะเบียน 74 คัน ส่วน ไฮบริด กับ ปลั๊กอิน ไฮบริด 409 คัน

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com ฉบับวันที่ 14 ม.ค. 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th