สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมสถาบันยานยนต์จับมือกับ 'เจโทร' ร่วมพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในไทย หลังพบแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องหลายปี พร้อมดันไทยเป็นศูนย์กลางผลิตรถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอื่นๆ ครบวงจร

นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของไทย ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้ประกอบการลงทุนผลิต ยานยนต์ไฟฟ้า (xEV) จำนวน ทั้งสิ้น 13 ราย ประกอบด้วย กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (Hybrid Electric Vehicle : HEV) 4 ราย กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก (Plug-in Hybrid Electric Vehicle : PHEV) 5 ราย และรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle : BEV) 4 ราย


ด้านนายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างมาก และคาดปี 2563 ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ทางสถาบันจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของประเทศไทย ตั้ง เป้าหมายให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ที่สำคัญของภูมิภาคในปี 2573 โดยจะผลิตรถยนต์ 2.5 ล้านคัน และ 1.5 ล้านคัน เป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ โดย 15% เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) และ 60% เป็นรถยนต์ที่มีความสามารถขับเคลื่อนอัตโนมัติในระดับ 3 ส่วนรถที่ใช้ในกิจการที่เป็นสาธารณะ

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th